Xây dựng các công trình tạm phục vụ vận tải

Trong suốt hành trình vận chuyển từ nơi nhận hàng đến vị trí bàn giao, việc vận chuyển đôi khi đối mặt với các chướng ngại vật không thể vượt qua bằng tuyến khác. Ở Việt nam, tình trạng này trở nên phổ biến vì có rất nhiều cầu yếu, những vị trí có tĩnh không nhỏ hay đường hẹp.

Để vượt qua các chướng ngại vật này và để có thể vận chuyển thành công, chúng tôi phải xây dựng các công trình tạm phục vụ việc vận chuyển. Đó có thể là việc xây dựng các cầu tạm hay gia cố các cầu hiện hữu và hồi nguyên sau khi sử dụng.

GE
JEL
Công ty Daelim
Công ty Doosan
Điện lực Việt Nam
Freyssinet
GS
Itochu
Hitachi
Hyundai
JEL
Petro Việt Nam
Taisei
SHIMZ
Yasuda
JFE
Sinoma
Maeda
Marubeni
Tập đoàn Mitsubishi
Posco
Samsung
Sojitz
Sunitomo
Wuhuan Engineering
technip
TVC
Vinachem
INSEE
SNP